Uncategorized

Teambyggande spel och aktiviteter

Lag har uppstått som chefer av viktiga affärsfunktioner som att analysera kundbehov, prestandaöversikt, etc. Lagspel och aktiviteter hjälper till i teamets tillväxt och utveckling. Lagspel är verktyg som leder lärarens / lärarens intresse för det som måste läras.

Team building games hjälper till att utveckla en miljö för effektiv kommunikation och samhällsbyggande. De använder mentala förmågor hos eleven.

Teambuilding I Stockholm www.teambuildingistockholm.se

Teambyggande spel måste vara flexibla och ta hänsyn till elevens vem som kommer från olika bakgrunder, har olika mentala nivåer, olika möjligheter, olika tålamodshastigheter och en sammanslagning av andra skillnader. Sådana spel hjälper också medarbetarnas motivation.
Några av företagets lagspel och aktiviteter är följande:

Fira lagets framgång alltid – Fester är viktiga eftersom de är ett sätt att visa att organisationen har oro för medarbetares bidrag och insatser. De skapar en känsla av enhet bland laget. De motiverar laget att arbeta hårdare och experimentera med nya saker. Nedan nämns en aktivitet för att fira lagets framgång:
Genomför regelbundet delat informationsparti, kan vara kvartalsvis eller månadsvis. Fira inte bara framgång för ditt lag; Bjud in andra lag för att öka ditt lag i firandet. Laget inbjudet att delta i firandet måste uppmanas att följa med minst tre fjärdedelar av deras lags framgång till festen. Denna testimonial kan vara betydande, jovial eller metamorphic. Det ska vara en liten eller en stor lags framgång, men värt att fira och dela med andra organisationsgrupper. Lagledarna bör uppmanas att berätta om sina framgångshistorier till hela gruppen och då ska laget gratuleras. Festerna kan omfatta festa ut, eller ordna mat, drycker och dans inom kontorslokaler.

Uppmuntra effektivt lyssnande bland lagmedlemmar – Effektivt lyssnande är avgörande för effektiv lagbyggnad och utveckling. Lagmedlemmarna måste lyssna på djupare betydelse av kommunikation inom laget. Effektivt lyssnande kräver motiverande lagmedlemmar att uttrycka sina åsikter, förtydliga åsikter om vad som sägs, upprepa viktiga punkter, visa talarens tankar och synpunkter, se över kommunikationskontexten och känna igen talarens ansträngningar och bidrag. Nedan nämns spel för att uppmuntra aktivt lyssnande bland lag:

Gör gruppmedlemmarna nära varandra kring ett bord. Tie ögonen tätt med ett tyghuvudband genom vilket ingenting är synligt. Syftet med att knyta ett huvudband är att avlägsna sansförnuft för att betona hörapparatens inverkan. Nu ska lagmedlemmarna bli ombedda att diskutera om en verklig fråga i laget. Tala om frågor som mindre skriftligt arbete, effektiv kommunikation inom lag osv. Detta lagspel kommer att göra lagmedlemmarna medvetna om vad som sägs och göra dem uppmärksamma på andra medlemmars bidrag genom aktivt lyssnande. Som en gruppledare måste du fortsätta samtalet och se till att alla medlemmar hänger sig av med aktivt lyssnande. Vid slutet, ta bort huvudbandet bundet runt lagmedlemmar och granska händelsen / händer. Det kommer att observeras att lagmedlemmarna kommer att tala vad de menar och ingen kan skryta, agera expert / bossy och ingen kan agera arrogant.
Definiera lagroll och ansvarsområden inom laget – I strävan att bära nya roller och ansvarsområden belyser lagmedlemmarna i allmänhet inte den lagmodell som de bäst passar in. I allmänhet är laget okänt med principerna för goda relationer mellan lag och lag . Nedan är spelet för att göra laget känsligt för olika typer av lag såväl som för att definiera roller inom ett lag.

Gör ett lagmöte för att utvärdera lagets arbete. Uppmuntra en avslappnad diskussion av olika typer av team. Detta kan göras genom att leda med en uppfattning om att lagmedlemmar som deltar i mötet bör koncentrera sig och betona på relationerna inom laget. Lagmedlemmarna bör ställas till vilken lagmodell de bäst passar in, och hur de formar deras beteende. Detta möte borde föras fram till den tid det är fördelaktigt. Detta lagbyggnadsspel bör genomföras regelbundet för att analysera relationerna inom laget. Därefter bör laget uppmanas att koncentrera sig på den typ av lagprocessen, eftersom de utvärderar sin egen lagmodell. På så sätt får laget en tydlig uppfattning om hur deras lag ska utföra när det gäller relationer mellan lag.

Öka medarbetarens och lagets moral – Nedan är spelet för att öka medarbetarens moral:
Be gruppmedlemmarna att göra ett gratulationskort som säger “Wow! Du är en tillgång till vår organisation. Utid ett bra jobb! Grattis! “Och nämna deras namn, organisations adress, kontaktnummer. Kortet måste ha en “riktig” hälsning samt lagmedlemmens underskrift. Be dem nu skicka detta kort till slumpmässigt valda femtio na.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *