Month: June 2017

Uncategorized

Diffusion och genomförande av rättsmedicinsk redovisning i länder med affärsdeklaration

Introduktion

Den ökande medvetenheten om finansiella brott är att öka efterfrågan på rättsmedicinska revisorer för att hjälpa till att upptäcka olaglig finansiell verksamhet genom företag, enskilda och organiserade brottsringar. Oavsett hur mycket bedrägeribekämpning ökar måste det alltid finnas ett system för bedrägeribekämpning för att skydda mot det. För att ge tillgång till balans och skydd mot olagliga affärshandlingar är den främsta anledningen till att rättsmedicinsk redovisning (FA) finns.

Med det pressande behovet av rättsmedicinsk redovisning som ett verktyg för att bekämpa bedrägerier, studerar den här artikeln dess tillämplighet i länder med ogenomskinlig affärspraxis, sondera det tillgängliga sättet som skulle hjälpa till att introducera det till kulturen och fläckar de områden där det är radikalt nödvändigt särskilt I länderna av finansiell molnighet och opacitet. Resultaten baseras på kvantitativa och kvalitativa studier i Libanon för att uppfattas som ett ogenomskinligt land med samma egenskaper som definierar nationer med bedrägligt ekonomiskt beteende som lider av en hög grad av ekonomisk korruption, såsom penningtvätt, brist på insyn eller tillräcklig finansiell information Samt korruption på ledningsnivå, övervakningskommittéer och till och med regeringar själva.

Resultaten av studierna avslöjar att rättsmedicinsk redovisning uppfattas som ett sätt att övervinna bedrägligt beteende. De flesta av de svarande var överens om eller helt överens om behovet att införliva det för att förhindra bedrägeri och för upptäcktsändamål som ett primärt behov. Respondenterna ansåg emellertid att det var nytt i Libanon med en högsta andel personer (56,36%) som rapporterade att den inte användes av libanesiska företag på grund av bristande medvetenhet, integritetsfrågor, art och typ av företag (familjeföretag Och små och medelstora företag), bristande vägledning om standarder (lokalt eller internationellt) som bör tillämpas och brist på lämpliga bestämmelser. Ändå visade respondenterna en positiv inställning till genomförandet i Libanon som ekonomiskt skadat land. Således med en sådan uppmuntrande uppfattning bland respondenterna kvarstår frågan i introduktionen och diffusionen av rättsmedicinsk redovisning.

Resultaten av studierna stödde också tanken på att upprätta en lag som mandatar alla sektorer att skicka in en rättsmedicinsk redovisningsrapport. Tanken att fastställa en lag som styr företag att lämna en sådan rapport togs upp av de flesta svarande som också ansåg att det bästa sättet att införa systemet i ett land av ogenomskinligt affärsland är genom läroplanen genom kandidatprogrammen. DIFA (Diploma in Investigative & Forensic Accounting) samt CPA (Certified Public Accountant) rekommenderades som de certifieringar som ska beviljas i de korrupta länderna som för Libanon.

Forskningsfråga och hypoteser

Diskussionen om studieresultatet är baserad på de forskningsfrågor som undersökt “I vilken utsträckning är rättsmedicinsk redovisning tillämplig? Och hur skulle det kunna introduceras?” För att svara på dessa frågor är det nödvändigt att identifiera om ett sådant system är känt på alla nivåer och sektorer eller om det används eller tillämpas som ett förfarande av finansiellt skadade företag eller statliga institutioner.

De föreslagna hypoteserna analyseras och utvärderas enligt resultaten.
http://www.xn--dinbokfringstockholm-99b.se/

Hypotes 1: Länder med opaka affärspraxis behöver rättsmedicinsk redovisning som ett verktyg för att bekämpa bedrägeri och korruption.

Denna studie avslöjade att det finns en iver att ha rättsmedicinska bokföring i ekonomiskt bedrägliga länder på grund av de omfattande korrupta handlingar som begås och fortfarande är utan observation och bestraffning eftersom bedrägeriet alltid kommer bort med det på grund av avsaknaden av ett lämpligt och korrekt verktyg Att identifiera och upptäcka dessa handlingar. Härmed är det angeläget att introducera det i länder med opaka affärsmetoder och att skapa medvetenhet om detta förfarande på olika områden och sektorer, främst inom finanssektorn och statliga sektorer.

Detta system för bedrägeribekämpning ansågs vara ett lämpligt verktyg för att bekämpa korruption, eftersom den har den lagliga tillgängligheten och tekniken som behövs för att avslöja bedrägerier. En ytterligare punkt är den positiva uppfattningen mot den och den höga acceptansen att genomföra den i ekonomiskt ogenomträngliga länder, med mycket uppmuntran att använda den i institutioner eller företag.

Hypotes 2: Rättsmedicinsk redovisning är inte en vanlig praxis för närvarande.

Resultaten tyder på att rättsmedicinsk redovisning är känd i ländernas opacitetsländer, såsom Libanon, av praktikanters revisorer, utbildare och revisions- och bokföringsföretag. Trots det visade undersökningen och intervjuernas resultat att denna praxis är känd, används den inte allmänt eller praktiseras av revisionsföretag eftersom det inte ofta begärs.

Uncategorized

Cómo deshacerse de las hormigas carpinteras – Los demoledores de madera!

Si ve copos de madera cerca de la superficie de sus muebles, entonces usted tiene un problema muy grave de manejar. El thatshould pensamiento, obviamente, la huelga es que la presencia de las hormigas carpinteras. Deshacerse de él inmediatamente, si no, los insectos podrían deshacerse de sus muebles valiosos.

¿Cuáles son los efectos de la presencia de las hormigas carpinteras en la casa?

Estos insectos viven en partículas de madera. Son muy pequeñas en tamaño, pero muchos de ellos juntos pueden conducir a la destrucción de su equipamiento completo. En términos simples, que empiezan a tener lejos la madera de los armarios y otros muebles. Se necesitaría mucho tiempo para la destrucción completa. Por lo tanto, debemos hacer surethat la plaga se retira tan pronto como sea posible.

sencillos métodos para deshacerse de él

El primer paso que debe dar es identificar la ubicación donde las hormigas carpinteras habitan. Estas hormigas se parecen mucho a las hormigas rojas normales, pero son más grandes en tamaño. También tienen alas y dos antenas (similar a la de las cucarachas) se presentaría en su parte frontal. Ahora, ya sabes cómo se ve. A continuación, llegar a saber dónde encontrar estas plagas. Ellos se encuentran generalmente sólo en las zonas húmedas. Una madera que está húmedo podría ser un blanco fácil para estas plagas. Por lo tanto, si se siente thatyour casa está habitada por las hormigas carpinteras, mirar hacia fuera para ellos cerca de los lavabos, bañeras y otros lugares similares.

Salida de la luna se podía detectar estas hormigas con la ayuda de la miel. Coloque un poco de miel, cerca de la probable lugar donde habita. Seguramente sería un pico fuera de su casa para conseguir su alimento favorito. Rastrearlo de vuelta al nido de donde salió. Si estas plagas han construido el nido en sus muebles, que couldfind a cabo con sólo tocar con un destornillador. Toque y si se escucha un sonido hueco, entonces es sin duda el lugar donde habitan los insectos. Perforar un área pequeña de la madera y el uso de ácido bórico para deshacerse de él. Si usted no está muy seguro acerca de hacerlo usted mismo, llame a un desarrollo profesional de control de plagas.

http://www.snickarnaistockholm.se/